Nutritionsföreläsning med Emma Lindblom

Förra veckan hade vi besök av Emma Lindblom som är anställd via Riksidrottsförbundet. Med ett stort bagage av kunskap inom kost & nutrition höll Emma en föreläsning för oss.

Kosten är ett väldigt viktigt ämne att få ökad kunskap inom, för oss tränare, elever samt föräldrar. Vi vill försöka öppna upp ett klimat där det ska vara naturligt att ställa frågor samt parata om kosten kopplat till välmående och prestation.

Emma gav oss bra nycklar gällande kosten. Några saker hon gick igenom var bland annat. Hur ett bra återhämtningsmål kan se ut, hur man kan tänka för att göra rätt val kring kosten, vad en idrottare ska tänka på gällande energiintag, typiska tecken på energiunderskott samt vilka prioriteringar man ska göra för att öka sitt välmående. Vi är enormt tacksamma för Emmas hjälp och vi kommer nu jobba på en hemuppgift tills nästa gång vi träffar Emma igen, vilket blir i början av December.