Program för öppet hus 28/9

Här kommer programtider för öppet hus,

10.00 – Samling på Bessemergymnasiet för genomgång av skolans lokaler, vilka program som finns och vi informerar om hur vår verksamhet fungerar.utklipp

12.00 – Lunch i sko lans matsal.

13.00 – Vi besöker elevboendet i Norrsätra.

14.30 – Avfärd för gemensam träning med eleverna på OLGY.

16.45 – Vi kommer tillbaka till Norrsätra efter träningen, dagen avslutas.

Självklart får föräldrar vara med under hela dagen.

 

Anmälan senast 23/9 till Thomas.Carlsson@utb.Sandviken.se

Vid eventuella frågor kontakta Thomas på ovanstående mailadress eller tlf: 070-301 32 89

Vi ser fram emot att träffa er/
Thomas, Jocke och Sofie